ฟีนาสเตอไรด์
ค้นหายา

ฟีนาสเตอไรด์ (Finasteride)

ฟีนาสเตอไรด์ คือ ยารักษาโรคต่อมลูกหมากโตในชาย ภาวะผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนเพศชาย ภาวะฮอร์โมนเพศชายที่มากเกินในเพศหญิง ใช้ในการรักษาผู้ป่วยผมร่วงโดยการออกฤทธิ์ยับยั้งฮอร์โมนเพศชาย ฮอร์โมนที่ทำให้ผมบาง โรค frontal fibrosing alopecia

เกี่ยวกับตัวยาฟีนาสเตอไรด์

ฟีนาสเตอร์ไรด์ หรือ Finasteride นั้นคือ เป็นยากลุ่ม 5-alpha reductase inhibitors ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเพศชาย Dihydrotestosterone (DHT) ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะผมบางจากฮอร์โมนและใช้รักษาผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโต

การใช้ยา ฟีนาสเตอไรด์

หลักการใช้ยา finasteride นี้จะมีอยู่ 2 ขนาดด้วยกัน ซึ่งแบ่งเป็นการใช้ยา ขนาด 1 มิลลิกรัม/วัน และ การใช้ยาฟีนาสเตอไรด์ ขนาด 5 มิลลิกรัม/วัน

การใช้ยาฟีนาสเตอไรด์ ขนาด 1 มิลลิกรัม/วัน

ใช้สำหรับรักษาโรคผมร่วง บาง ล้าน: 1 มิลลิกรัม/วัน ในระยะเวลาการรักษาประมาณ 3 เดือนขึ้นไป จึงจะเริ่มเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงของเส้นผมมีการขึ้นของเส้นผมและหลุดการหลุดร่วงของเส้นผมน้อยลง แต่หากมีการหยุดการใช้ยาเกิดขึ้น ศีรษะก็จะมีโอากาสที่จะกลับมาล้านได้ภายใน 12 เดือน เนื่องจากไม่ได้รับยาเพื่อไปยับยั้ง ฮอร์โมนเพศชายที่ทำให้ผมร่วง ยับยั้งการทำงานของ 5-alpha ductaseทำให้ DHT ในเลือดลดลงประมาณ 65% ในต่อมลูกหมากลดลง 85-90% Dihydrotestosterone(DHT) ซึ่งเป็นตัวการทำให้ผมบาง ศีรษะล้านแบบกรรมพันธุ์ Testosterone สร้างจากอัณฑะและต่อมหมวกไต ไปที่หนังศีรษะจะเปลี่ยนเป็น DHT โดย 5-alpha reductase DHT จับกับเซลล์เส้นผม ยังยั้งกระบวนการสร้างเส้นผมปกติ ทำให้ผมใหม่ที่ขึ้นมาแทนมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จนเกิดภาวะผมบาง ศีรษะล้านตามมา

การใช้ยาฟีนาสเตอไรด์ ขนาด 5 มิลลิกรัม/วัน

ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตนั้น จะใช้ยา finasteride ในขนาด 5 มิลลิกรัม/วัน ในช่วงระยะเวลาในการรักษา โดยเริ่มตั้งแต่ 12 สัปดาห์ถึงในช่วง 6 เดือนขึ้นไป

ข้อห้าม/ข้อควรระวังในการใช้ยาฟีนาสเตอไรด์

  • ผู้ที่มีการแพ้ส่วนประกอบของตัวยา
  • ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตร
  • ผู้ที่มีโรคตับหรือความผิดปกติของการทำงานของตับ
  • หญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือน ต้องคุมกำเนินในขณะที่รับประทานยา finasteride เนื่องจากยาอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เพศชาย ทำให้มีอวัยวะเพศที่ผิดปกติ
  • ควรแจ้งแพทย์ในการตรวจร่างกายประจำปีว่ารับประทานยานี้ เนื่องจากยาจะลดระดับค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ให้ต่ำกว่าปกติ

ผลข้างเคียงของการใช้ยาฟีนาสเตอไรด์

ความผิดปกติของการแข็งตัวอวัยวะเพศลดลง (<2.5%) ความต้องการทางเพศและปริมาณของน้ำกามลดลง โดยอาการเหล่านี้จะกลับเป็นปกติหลังจากหยุดยา
เจ็บลูกอัณฑะ เต้านมขยายใหญ่ มีก้อน เจ็บเต้านม หรือมีสารคัดหลังออกมาจากเต้านม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไมน็อคซิดิล

แหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับยาฟีนาสเตอร์ไรด์

เอกสารแผ่นพับ PDF จาก si.mahidol.ac.th
https://sites.google.com/site/drugnoter/finasteride

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้