ฮอร์โมน แอนโดเจน
บทความเกี่ยวกับเส้นผม

ฮอร์โมน แอนโดเจน (Androgens)

ฮอร์โมน แอนโดเจน หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Androgens คือ ฮอร์โมนเพศที่สร้างขึ้นมาจากต่อมหมวกไตส่วนชั้นในสุด สร้างฮอร์โมนเพศชาย (แต่น้อยกว่าที่ผลิตจากอัณฑะ) มีปริมาณทั้งหมดประมาณ 15 % ของฮอร์โมนเพศชายทั้งหมด โดยจะถูกเปลี่ยนเป็นเทสโทสเทอโรนที่เป็นรูปที่ออกฤทธิ์

ดังนั้น ในวัยผู้ใหญ่ เมื่อหลั่งฮอร์โมนนี้ออกมามากจะไม่พบความผิดปกติ แต่ในวัยเด็ก ถ้าเป็นผู้ชาย จะทำให้เป็นหนุ่มเร็วกว่ากำหนด (precocious puberty) ส่วนในเพศหญิง เนื่องจากต่อมหมวกไต ส่วนนอกนี้ผลิตแอนโดรเจน (androgen) ถ้ามีการผลิตฮอร์โมนนี้มากซึ่งอาจเกิดจากมีเนื้องอก จะทำให้เกิดลักษณะของเพศชายได้ คือมีพฤติกรรมคล้ายผู้ชาย มีการสร้างโปรตีนที่ทำให้แขนขาใหญ่ มีหนวดเครา เสียงห้าว ไม่มีประจำเดือน มีขนขึ้นตามตัวและใบหน้า

ฮอร์โมน Androgens เกี่ยวกับ ผมร่วงผมบางอย่างไร?

สำหรับฮอร์โมน Androgens นั้นจะมีผลต่อการเจริญของต่อมรากผมในทั้งเพศชายและหญิง โดย weak proandrogens เช่น dehydroepiandrosterone (DHEA) และ dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) จะจับตัวกับ Androgen Receptor หรือตัวรับ Androgen ในเซลล์เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็น potent androgen เช่น dihydrotestosterone (DHT) ด้วยเอ็นไซม์ 5-α reductase ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากต่อมไขมัน (sebocytes) และ เซลล์ที่ต่อมเหงื่อ (sweat gland) เป็นต้น ตรงนี้อาจจะเข้าใจยากหน่อย แต่เป็นกลไกทางเคมีในตัวเราที่เกิดขึ้นจริง

DHT สาเหตุที่ทำให้ผมร่วง

เอนไซม์ 5 อัลฟา รีดัคเทส อันเป็นตัวสำคัญที่เปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเทอโรน ไปเป็น ไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน (DHT) ที่บริเวณหนังศีรษะ ซึ่งผลผลิตสุดท้าย คือ DHT ตัวนี้จะทำลายรากผมและเป็นตัวที่ทำให้เกิดผมร่วง เส้นผมเล็กลง บางลง

ฮอร์โมน แอนโดเจน (Androgens)
ฮอร์โมน แอนโดเจน (Androgens)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผมบางกรรมพันธุ์ ผู้หญิงผู้ชายรักษาได้

เอกสารอ้างอิง

https://il.mahidol.ac.th

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้