ใช้กล่องแบ่งยา ระวังยาเสื่อมคุณภาพ
บทความสุขภาพ

ใช้กล่องแบ่งยา ระวังยาเสื่อมคุณภาพ

ใช้กล่องแบ่งยา ระวังยาเสื่อมคุณภาพ การจัดเก็บยามีผลต่อคุณภาพของยา โดยเฉพาะสภาพอากาศบ้านเราที่ร้อน ชื้น และมีแสงแดดมาก ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเสื่อมสลายของยาได้ การจัดเก็บยาที่ไม่เหมาะสมนอกจากจะไม่ได้ผลในการรักษาแล้วยังอาจก่อให้เกิดสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ เช่น แอสไพริน เมื่อสลายตัวจะได้กรดซาลิไซลิกที่ไม่ให้ผลในการรักษาและเป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อได้รับปริมาณสูงอีกด้วย

ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีกล่องแบ่งยาที่มีรูปร่างแปลกตา สีสันสวยงาม หรืออาจมีลวดลายการ์ตูนต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่การใช้กล่องแบ่งยานั้นอาจมีโทษมหันต์หากไม่สามารถรักษาสภาพของยาตามปกติไว้ได้ เพราะกล่องแบ่งยาที่มีขายทั่วไปนั้น มักไม่สามารถกันความร้อน ความชื้นแสงแดดและออกซิเจนในอากาศได้ จึงอาจทำให้ยาเสื่อมสภาพได้

หากมีความจำเป็นต้องใช้กล่องแบ่งยาเพื่อความสะดวกในการรับประทานยา ควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

1. ให้เลือกภาชนะแบ่งที่ปิดได้สนิท ป้องกันแสงและความชื้น (ซึ่งกล่องแบ่งยาส่วนใหญ่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว)
2. ยาแผง ไม่ควรแกะเม็ดยาออกจากแผง ให้ตัดแบ่งแผงยาตามขนาดที่ต้องรับประทานโดยระวังไม่ให้เกิดการฉีกขาดหรือมีรูรั่วของแผงยาทะลุเข้าไปในส่วนของยา
3. ไม่ควรแบ่งยาเพื่อรับประทานเกิน 1 วัน
4. ควรสังเกตลักษณะทางกายภาพของยาก่อนรับประทาน ว่ามีสี กลิ่นหรือสภาพที่แตกต่างไปจากปกติหรือไม่ หากมีควรงดรับประทานยาดังกล่าว และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

 

ข้อมูล :สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ใช้กล่องแบ่งยา ระวังยาเสื่อมคุณภาพ
ใช้กล่องแบ่งยา ระวังยาเสื่อมคุณภาพ