วงจรการงอกของเส้นผม คนผมร่วงต้องอ่านแล้ว
บทความเกี่ยวกับเส้นผม

วงจรการงอกของเส้นผม คนผมร่วงต้องอ่านแล้ว

เส้นผมของคนเรานั้น มีการร่วง การงอกใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งโดยปกติคนเรานั้นจะมีเส้นผมบนอยู่ราว 1- 1.2 แสนเส้นและในแต่วันนั้นมีโอกาสที่ผมจะร่วงได้ถึง ห้าสิบเส้น ถึง หนึ่งร้อยเส้น แต่ก็อย่าเพิ่งตกใจกับการร่วงของเส้นผมนั้น