ฟีนาสเตอไรด์
ค้นหายา

ฟีนาสเตอไรด์ (Finasteride)

ฟีนาสเตอไรด์ คือ ยารักษาโรคต่อมลูกหมากโตในชาย ภาวะผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนเพศชาย ภาวะฮอร์โมนเพศชายที่มากเกินในเพศหญิง

ไมน็อคซิดิล
ค้นหายา

ไมน็อคซิดิล (Minoxidil)

ไมน็อคซิดิล หรือ Minoxidil สำหรับยาตัวนี้เป็นยาต้านความดันโลหิตสูง หลักการทำงานคือ ทำให้หลอดเลือดขยายตัว และมีการใช้ในการรักษาโรคผมร่วงจากฮอร์โมนแอนโดรเจน สำหรับผู้ชายด้วย (androgenetic alopecia) สำหรับตัวยา ไมน็อคซิดิล นี้เป็นยาที่จะต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น