ฮอร์โมน แอนโดเจน
บทความเกี่ยวกับเส้นผม

ฮอร์โมน แอนโดเจน (Androgens)

ฮอร์โมน แอนโดเจน หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Androgens คือ ฮอร์โมนเพศที่สร้างขึ้นมาจากต่อมหมวกไตส่วนชั้นในสุด สร้างฮอร์โมนเพศชาย (แต่น้อยกว่าที่ผลิตจากอัณฑะ)