DHT ฮอร์โมนที่ทำให้ผมร่วง ศรีษะล้าน
บทความเกี่ยวกับเส้นผม

DHT ฮอร์โมนที่ทำให้ผมร่วง ศรีษะล้าน (Dihydrotestosterone)

DHT ฮอร์โมนที่ทำให้ผมร่วง ศรีษะล้าน หรือ Dihydrotestosterone ฮอร์โมนที่ทำให้เกิดผมฝ่อและร่วงไป ตัวการที่มาจากฮอร์โมน Testosterone หรือ ฮอร์โมนที่กระตุ้นการ

ฮอร์โมน แอนโดเจน
บทความเกี่ยวกับเส้นผม

ฮอร์โมน แอนโดเจน (Androgens)

ฮอร์โมน แอนโดเจน หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Androgens คือ ฮอร์โมนเพศที่สร้างขึ้นมาจากต่อมหมวกไตส่วนชั้นในสุด สร้างฮอร์โมนเพศชาย (แต่น้อยกว่าที่ผลิตจากอัณฑะ)